Ý Nghĩa Số Xe 09 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Daitayduong.edu.vn

Sim 09*047, Số 7 Nghĩa Là Thất, Bán Sim 09*047

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 047 Bỏ lọc đầu số 09 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*047

Để tìm sim 047 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*047

Để tìm sim 047 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*047

Để tìm sim 047 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*047

Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*047 Để tìm sim 047 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*047

Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*047 Để tìm sim 047 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*047

Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*047 Để tìm sim 047 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*047

Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*047 Để tìm sim 047 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*047

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

29

Âm Lịch: Ngày 29, Tháng 11, Năm 2020 Là Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Canh Tý

Niên mệnh: Thổ + (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo:

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Giá Sim Đuôi 7788, Sim 7788: 09*7788, 08*7788, 07*7788 Kép Ý Nghĩa Gì

Cần tư vấn chuyên sâu?

tìm sim số đẹp theo yêu cầu

Currently 3.25/5

1

2

3

4

5

Điểm trung bình: 3.25 / 5 ( 6 lượt đánh giá )

Sim đuôi lặp kép 7788 đẹp dễ đọc, dễ nhớ, giá cả hợp lý với túi tiền khách hàng nên lượng người chọn mua cũng rất nhiều. Mang ý nghĩa phong thủy tốt cho tài lộc, cầu vận may thì quý anh chị có thể tham khảo đuôi số đẹp lặp kép sau: 6688, 8866 (lộc phát – phát lộc), 7799, 3399 (thần tài lớn – thần tài nhỏ), 7788, 3388 (song địa lộc tài). Số đẹp giá hên hãy chọn ngay cho mình bộ sim số đẹp đuôi aabb này với 5 nhà mạng chính tại việt nam như Viettel, vinaphone, mobifone, vietnamobile, gmobile thỏa sức cho quý anh chị lựa chọn.

BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 7788 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :

Tìm sim đuôi theo dạng số DỄ NHỚ giá chỉ từ 500 k đến 3 triệu. Thế số nhịp 3:3

© SIM SỐ ĐẸP THÀNH CÔNG – BAO GIÁ TỐT – BÁN TOÀN QUỐC

SimThànhCông – Kho đại lý Sim số đẹp các mạng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hoạt động hơn 10 năm trên thị trường sim số với hàng trăm website và đại lý giao dịch trên cả nước. Hỗ trợ giao sim miễn phí toàn quốc, cam kết uy tín và trách nhiệm.

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên trên thị trường tạo ra công cụ luận số đẹp phong thủy để phục vụ quý khách hàng xem số của mình có đẹp hay không. Tất cả mọi số đều có nét đẹp riêng như con người cũng vậy. Với châm ngôn:

CÁI ĐẸP NẰM TRONG MẮT KẺ SI TÌNH – Ở ĐÂU CÓ CÁI ĐẸP Ở ĐÓ CÓ THÀNH CÔNG

simthanhcong.net – Trực thuộc Công ty tnhh thương mại dịch vụ viễn Thông Thành Công

MST 0108597769 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/07/2013

Văn phòng đại diện: Số 29 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline Liên hệ: 0335.668.668 – 0835.668.668 – 02435.668.668 – Email: simthanhcong.net@gmail.com

CS1: 275, nguyễn trãi, thanh xuân, hà nội

CS2: 205 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

CS3: 29 Tô Vĩnh diện, Thanh xuân, Hà Nội

CS4: Kim chung-Đông Anh-Hà Nội

2CS1: 170 Nguyễn Tư Giãn – P.12 – Q. Gò Vấp – chúng tôi

CS2: C97 nơ trang long – P11 – Q. Bình Thạnh – chúng tôi

CS3: 269 Tây thạnh – P. Tây Thạnh – Q.Tân Phú – chúng tôi

10/10B Phạm Văn Nghị – Quận Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

502 – 504 hùng vương – đồng tâm – tp vĩnh yên – vĩnh phúc

Sn 309 – Đường cao thắng – Thành phố Yên bái

78 Lê Lợi TP Pleiku Gia lai

30 – Nguyễn Công Trứ – Phường Phú Hội – TP. Huế

468 – Suối Nghệ – Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu

93A Phạm Hùng P9 TP Vĩnh Long

Giá Sim Đuôi 8899, Sim 8899: 09*8899, 08*8899, 07*8899 Kép Ý Nghĩa Gì

Cần tư vấn chuyên sâu?

tìm sim số đẹp theo yêu cầu

Currently 3.25/5

1

2

3

4

5

Điểm trung bình: 3.25 / 5 ( 6 lượt đánh giá )

Sim đuôi lặp kép 8899 đẹp dễ đọc, dễ nhớ, giá cả hợp lý với túi tiền khách hàng nên lượng người chọn mua cũng rất nhiều. Mang ý nghĩa phong thủy tốt cho tài lộc, cầu vận may thì quý anh chị có thể tham khảo đuôi số đẹp lặp kép sau: 6688, 8866 (lộc phát – phát lộc), 7799, 3399 (thần tài lớn – thần tài nhỏ), 7788, 3388 (song địa lộc tài). Số đẹp giá hên hãy chọn ngay cho mình bộ sim số đẹp đuôi aabb này với 5 nhà mạng chính tại việt nam như Viettel, vinaphone, mobifone, vietnamobile, gmobile thỏa sức cho quý anh chị lựa chọn.

BẢNG SIM SỐ ĐẸP Đuôi 8899 VIETTEL, MOBI, VINA, VIETNAMOBILE, GMOBILE GIÁ RẺ

Danh sách loại sim đuôi đẹp nhất :

Tìm sim đuôi theo dạng số DỄ NHỚ giá chỉ từ 500 k đến 3 triệu. Thế số nhịp 3:3

© SIM SỐ ĐẸP THÀNH CÔNG – BAO GIÁ TỐT – BÁN TOÀN QUỐC

SimThànhCông – Kho đại lý Sim số đẹp các mạng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hoạt động hơn 10 năm trên thị trường sim số với hàng trăm website và đại lý giao dịch trên cả nước. Hỗ trợ giao sim miễn phí toàn quốc, cam kết uy tín và trách nhiệm.

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên trên thị trường tạo ra công cụ luận số đẹp phong thủy để phục vụ quý khách hàng xem số của mình có đẹp hay không. Tất cả mọi số đều có nét đẹp riêng như con người cũng vậy. Với châm ngôn:

CÁI ĐẸP NẰM TRONG MẮT KẺ SI TÌNH – Ở ĐÂU CÓ CÁI ĐẸP Ở ĐÓ CÓ THÀNH CÔNG

simthanhcong.net – Trực thuộc Công ty tnhh thương mại dịch vụ viễn Thông Thành Công

MST 0108597769 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/07/2013

Văn phòng đại diện: Số 29 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline Liên hệ: 0335.668.668 – 0835.668.668 – 02435.668.668 – Email: simthanhcong.net@gmail.com

CS1: 275, nguyễn trãi, thanh xuân, hà nội

CS2: 205 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

CS3: 29 Tô Vĩnh diện, Thanh xuân, Hà Nội

CS4: Kim chung-Đông Anh-Hà Nội

2CS1: 170 Nguyễn Tư Giãn – P.12 – Q. Gò Vấp – chúng tôi

CS2: C97 nơ trang long – P11 – Q. Bình Thạnh – chúng tôi

CS3: 269 Tây thạnh – P. Tây Thạnh – Q.Tân Phú – chúng tôi

10/10B Phạm Văn Nghị – Quận Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

502 – 504 hùng vương – đồng tâm – tp vĩnh yên – vĩnh phúc

Sn 309 – Đường cao thắng – Thành phố Yên bái

78 Lê Lợi TP Pleiku Gia lai

30 – Nguyễn Công Trứ – Phường Phú Hội – TP. Huế

468 – Suối Nghệ – Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu

93A Phạm Hùng P9 TP Vĩnh Long

Số 35 Có Ý Nghĩa Gì? Ý Nghĩa Số 35

Đối với phương Tây, họ coi số 3 là đại diện của sự thông minh. Đây là con số mang tới năng lượng tái sinh và là nguồn cảm hứng tích cực đối với cuộc sống con người.

– Người quân tử có ngũ đức: Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín.

– Trong phong thủy có ngũ hành: Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ.

Số 35 – con số tượng trưng cho tài khí, phúc đức đem may mắn cho chủ nhân

Ý nghĩa số 35 trong quan niệm Phương Đông hay Phương Tây đều là con số may mắn. Bên cạnh đó, số 35 theo ý hiểu của người Việt là con số đẹp và hội tụ đủ phúc đức và tài lộc. Những người sở hữu số 35 sẽ gặp được may mắn và có số hưởng tài lộc.

2. Số 35 trong phong thủy có ý nghĩa gì?

Bên cạnh ý nghĩa trong dân gian, theo phong thủy con số 35 được các chuyên gia đánh giá rất cao khi mang tới sự cân bằng, bình an và ôn hòa cho người dùng.

Số 35 thể hiện cho sự cân bằng trong phong thủy

Số 35 theo thuyết Âm Dương

Xét về thuyết âm dương, số 35 là được cho là con số vượng Dương nên rất phù hợp với những người sinh các năm có Thiên Can Âm như: Kỷ, Tân, Quý, Ất, Bính và Địa Chi Âm như: Sửu, Mão, Hợi, Dậu, Mùi.

Số 35 theo thuyết Ngũ hành

Trong ngũ hành thuật số, số 3 là số thuộc ngũ hành Mộc, số 5 thuộc ngũ hành Thổ. Mộc tương khắc với Thổ, vì thế con số 35 dễ gây ra bất lợi cho người sở hữu. Tuy nhiên, những điều bất lợi này lại là động chính giúp bạn có thể vững tin trước khó khăn và thử thách của cuộc sống.

Người mệnh Kim hoặc người mệnh Thổ nên dùng số 35 để đón được nhiều tài lộc và may mắn. Người mệnh Hỏa hay mệnh Mộc thì nên né tránh con số này để hạn chế những điều bất lợi.

Số 35 trong phong thủy Kinh Dịch

Theo thuyết Kinh Dịch, số 35 ứng với quẻ Hỏa Địa Tấn. Đây là ý chỉ sự tiến lên. Quẻ này là quẻ cát và mang tới sự may mắn cho những người đang có mong muốn cầu tiến trong con đường công danh, sự nghiệp.

3. Ý nghĩa số 35 trong sim điện thoại

Ngày nay, nhu cầu sử dụng sim số đẹp ý nghĩa của nhiều người đang ngày càng tăng lên. Trong đó, sim số 35 mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho chủ sở hữu sim.

Số điện thoại chứa số 35 thường mang đến may mắn, điều tốt lành

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một số ý nghĩa số 35 mang lại đối với cuộc sống. Nếu như các bạn đang muốn chọn mua sim số đẹp giá rẻ thì hãy liên hệ qua địa chỉ website: chúng tôi . Sim Số Đẹp Viettel đảm bảo sẽ giúp bạn tìm kiếm được cho mình số điện thoại phù hợp nhất.