Ý Nghĩa Số Đuôi 879 / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Daitayduong.edu.vn

Sim 03*879, Sim Thần Tài Đuôi 79

Tìm sim nhanh

XEM PHONG THỦY CHO SIM ĐIỆN THOẠI TẠI ĐÂY

Bỏ đuôi 879 Bỏ lọc đầu số 03 Bỏ lọc tất cả

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 091 nhập ô tìm kiếm 091*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0911 nhập ô tìm kiếm 0911*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0912 nhập ô tìm kiếm 0912*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0913 nhập ô tìm kiếm 0913*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0914 nhập ô tìm kiếm 0914*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0915 nhập ô tìm kiếm 0915*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0916 nhập ô tìm kiếm 0916*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0917 nhập ô tìm kiếm 0917*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0918 nhập ô tìm kiếm 0918*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0919 nhập ô tìm kiếm 0919*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 094 nhập ô tìm kiếm 094*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0941 nhập ô tìm kiếm 0941*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0942 nhập ô tìm kiếm 0942*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0943 nhập ô tìm kiếm 0943*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0944 nhập ô tìm kiếm 0944*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0945 nhập ô tìm kiếm 0945*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0946 nhập ô tìm kiếm 0946*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0947 nhập ô tìm kiếm 0947*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0948 nhập ô tìm kiếm 0948*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 0949 nhập ô tìm kiếm 0949*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 08 nhập ô tìm kiếm 08*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 088 nhập ô tìm kiếm 088*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 081 nhập ô tìm kiếm 081*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 082 nhập ô tìm kiếm 082*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 083 nhập ô tìm kiếm 083*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 084 nhập ô tìm kiếm 084*879

Để tìm sim 879 Mạng Vinaphone Đầu số 085 nhập ô tìm kiếm 085*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 090 nhập ô tìm kiếm 090*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0901 nhập ô tìm kiếm 0901*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0902 nhập ô tìm kiếm 0902*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0903 nhập ô tìm kiếm 0903*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0904 nhập ô tìm kiếm 0904*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0905 nhập ô tìm kiếm 0905*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0906 nhập ô tìm kiếm 0906*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0907 nhập ô tìm kiếm 0907*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0908 nhập ô tìm kiếm 0908*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0909 nhập ô tìm kiếm 0909*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 093 nhập ô tìm kiếm 093*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0931 nhập ô tìm kiếm 0931*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0932 nhập ô tìm kiếm 0932*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0933 nhập ô tìm kiếm 0933*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0934 nhập ô tìm kiếm 0934*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0935 nhập ô tìm kiếm 0935*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0936 nhập ô tìm kiếm 0936*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0937 nhập ô tìm kiếm 0937*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0938 nhập ô tìm kiếm 0938*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 0939 nhập ô tìm kiếm 0939*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 089 nhập ô tìm kiếm 089*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 07 nhập ô tìm kiếm 07*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 070 nhập ô tìm kiếm 070*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 076 nhập ô tìm kiếm 076*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 077 nhập ô tìm kiếm 077*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 078 nhập ô tìm kiếm 078*879

Để tìm sim 879 Mạng Mobifone Đầu số 079 nhập ô tìm kiếm 079*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 09 nhập ô tìm kiếm 09*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 097 nhập ô tìm kiếm 097*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0971 nhập ô tìm kiếm 0971*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0972 nhập ô tìm kiếm 0972*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0973 nhập ô tìm kiếm 0973*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0974 nhập ô tìm kiếm 0974*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0975 nhập ô tìm kiếm 0975*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0976 nhập ô tìm kiếm 0976*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0977 nhập ô tìm kiếm 0977*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0978 nhập ô tìm kiếm 0978*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0979 nhập ô tìm kiếm 0979*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 098 nhập ô tìm kiếm 098*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0981 nhập ô tìm kiếm 0981*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0982 nhập ô tìm kiếm 0982*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0983 nhập ô tìm kiếm 0983*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0984 nhập ô tìm kiếm 0984*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0985 nhập ô tìm kiếm 0985*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0986 nhập ô tìm kiếm 0986*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0987 nhập ô tìm kiếm 0987*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0988 nhập ô tìm kiếm 0988*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 0989 nhập ô tìm kiếm 0989*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 086 nhập ô tìm kiếm 086*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 03 nhập ô tìm kiếm 03*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 032 nhập ô tìm kiếm 032*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 033 nhập ô tìm kiếm 033*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 034 nhập ô tìm kiếm 034*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 035 nhập ô tìm kiếm 035*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 036 nhập ô tìm kiếm 036*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 037 nhập ô tìm kiếm 037*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 038 nhập ô tìm kiếm 038*879

Để tìm sim 879 Mạng Viettel Đầu số 039 nhập ô tìm kiếm 039*879

Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 092 nhập ô tìm kiếm 092*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0921 nhập ô tìm kiếm 0921*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0922 nhập ô tìm kiếm 0922*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0923 nhập ô tìm kiếm 0923*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0924 nhập ô tìm kiếm 0924*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0925 nhập ô tìm kiếm 0925*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0926 nhập ô tìm kiếm 0926*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0927 nhập ô tìm kiếm 0927*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0928 nhập ô tìm kiếm 0928*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 0929 nhập ô tìm kiếm 0929*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 056 nhập ô tìm kiếm 056*879 Để tìm sim 879 Mạng Vietnamobile đầu số 058 nhập ô tìm kiếm 058*879

Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 095 nhập ô tìm kiếm 095*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0951 nhập ô tìm kiếm 0951*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0952 nhập ô tìm kiếm 0952*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0953 nhập ô tìm kiếm 0953*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0954 nhập ô tìm kiếm 0954*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0955 nhập ô tìm kiếm 0955*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0956 nhập ô tìm kiếm 0956*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0957 nhập ô tìm kiếm 0957*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0958 nhập ô tìm kiếm 0958*879 Để tìm sim 879 Mạng Sfone đầu số 0959 nhập ô tìm kiếm 0959*879

Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*879 Để tìm sim 879 Mạng Gmobile đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*879

Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 099 nhập ô tìm kiếm 099*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0991 nhập ô tìm kiếm 0991*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0992 nhập ô tìm kiếm 0992*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0993 nhập ô tìm kiếm 0993*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0994 nhập ô tìm kiếm 0994*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0995 nhập ô tìm kiếm 0995*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0996 nhập ô tìm kiếm 0996*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0997 nhập ô tìm kiếm 0997*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0998 nhập ô tìm kiếm 0998*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 0999 nhập ô tìm kiếm 0999*879 Để tìm sim 879 Mạng Evn Viettel đầu số 059 nhập ô tìm kiếm 059*879

Thanh Toán – Hỏi Đáp

Cam kết bán hàng

Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động

Cách mua sim và thanh toán

Kiểm tra sim còn hay đã bán

Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, chúng tôi cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (VietPhongThuy.Vn hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó chúng tôi mới thu tiền Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Phân loại mệnh theo năm sinh

Chọn nhanh sim phong thủy

13

Âm Lịch: Ngày 13, Tháng 3, Năm 2021 Là Ngày Kỷ Hợi (Ngày Hoàng Đạo) , Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu

Niên mệnh: Thổ – (Bích thượng thổ)

Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3h)Giờ hoàng đạo: Thìn (7-9h)Giờ hoàng đạo: Ngọ (11-13h)Giờ hoàng đạo: Mùi (13-15h)Giờ hoàng đạo: Tuất (19-21h)Giờ hoàng đạo: Hợi (21-23h)

XEM TỬ VI THEO CÁC NĂM MIỄN PHÍ

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng ThanhCSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy MinhCSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị HuyềnCSKH 4: 0834.95.9999 Đức TùngCSKH 5: 0938.62.62.62 Văn ThạchGóp ý – Khiếu nại: 097.98.33333 Mr DũngHỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Đ MinhKế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Thanh Toán – Hỏi Đáp

[ Khuyến mãi ] Những sim có giá trên 1.000.000 tại website chúng tôi có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất cho quý khách.

Hướng dẫn mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc chúng tôi hoặc Quảng Ninh ▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành ▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút ▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ ▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau: ▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM,Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1 ▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h. ▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.

Sim Phong Thủy – Kinh Dịch

Khai thông khí vận, Sức khỏe , Tài lộc

Vì sao lại là Phong Thủy ?

Phong Thủy tức là Nước và Gió, là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của Địa lý đến đời sống hoạ phúc của con người. Là sự ảnh hưởng của hướng gió, khí, mạch nước đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn mệnh vận.

Tin được xem nhiều nhất

VIETPHONGTHUY.VN chào mừng trung thu đoàn viên 2018

Cúng giải hạn là gì , văn khấn dâng sao giải hạn trong phong thủy kinh dịch

Tam tai là gì, khái niệm về tam tai trong kinh dịch phong thủy

Kim lâu là gì, khái niệm về kim lâu trong kinh dịch phong thủy

Hoang ốc là gì, khái niệm về hoang ốc trong kinh dịch phong thủy

Sim Đuôi tam hoas tứ quý …

Đơn Hàng Mới Hôm Nay

Vì lý do bảo mật.3-4 số cuối của sim sẽ được ẩn đi.Xin cám ơn.

K/H quan tâm gần đây nhất: sim 0939* , sim *0578 , sim *333 ,

Giao sim trong ngày

Nguyễn Trần HaoĐôi 1.thôn bù gia phúc 1. Xã phú nghĩa .huyện bù gia mập Đặt sim: Viettel 0*877797 Nguyễn Văn MinhCông an phường chiềng lề Tp sơn la tỉnh sơn la Đặt sim: Vinaphone 0*422012 Nguyễn Xuân Huy109 trường chinh Đặt sim: Viettel 0*551168 Thu ThủyXuân đồng , hòa long , tp bắc ninh , tỉnh BẮC NINH Đặt sim: Vietnamobile 0*136979 đào Văn Chủ48/74 đường lý thường kiệt tổ 32 phường lê hồng phong Đặt sim: Viettel 0*051995

Ý Nghĩa Sim Số Đẹp Đuôi 6789

Lựa chọn sim số phát lộc phát tài khiến con đường công danh, tiền tài của bạn thuận lợi hơn. Có vô vàn sự lựa chọn khác nhau cho bạn. Tuy nhiên sim số đẹp đuôi 6789 sẽ làm bạn bất ngờ với những ý nghĩa đặc biệt mà nó mang lại cho bạn! Điều đặc biệt ẩn chứa trong sim số đẹp đuôi 6789

Có rất nhiều loại sim số đẹp hiện nay mang hàm ẩn những ý nghĩa đặc biệt phù hợp với nhu cầu mỗi người. Những con số tưởng chừng vô tri, vô giác những lại có sức mạnh đặc biệt. Đó có thể là sự may mắn và tài lộc hay công danh như ý. Những loại sim số đẹp này giống như chiếc bùa hộ mệnh cho chính thân chủ của nó.

Sim số đẹp đuôi 6789 cũng là một trong những con số may mắn trong ngân hàng sim điện thoại. Đây là thể loại sim số tiến nghĩa là biểu tượng cho sự đi lên, tiến lên vươn tới những giá trị cao đẹp hơn trong cuộc sống. Nói như vậy là vởi vì sim tiến lên là dạng sim có số đuôi chứa những con số theo thứ tự tăng dần. Ý nghĩa của chúng cũng chính là những gì biểu hiện ngay bên ngoài nó. Chính vì vậy sim tiến lên luôn được rất nhiều người săn đón và tìm mua.

Ý nghĩa trong từng con số của sim số đẹp đuôi 6789

Không giống như những cặp đuôi sim số khác khi nằm cạnh nhau mới tạo ra ý nghĩa đặc biệt cho riêng chúng. Sim số tiến 6789 ngay trong từng con số đã ẩn chứa những hàm nghĩa sâu xa.

Nếu như số 6 là đại diện cho tài lộc của bạn trong con đường sự nghiệp công danh luôn được thịnh tiến thì con số 7 tiếp theo thể hiện một năng lực đặc biệt. Đó chính là khả năng cân bằng hài hòa về âm dương, lực hút những điều may mắn, thuận lợi. Tiếp sang số 8 như là tuyên ngôn về sự tiến lên không ngừng hay chính là đại lộc, tiền tài. Và cuối cùng là con số 9 kết thúc biểu tưởng của sự hoàn hảo đỉnh cao, là đích đến mà bất kỳ ai cũng hướng về.

Có thể thấy rằng ngày từ trong những con số riêng lẻ của sim số đẹp đuôi 6789 đã mang những ý nghĩa riêng độc đáo của chúng. Vì vậy, kết hợp lại với nhau như tứ đại sức mjnh nằm cạnh nhau vậy.

Một dãy số đẹp có tự tiến lên dần dần như từng nấc thang hàm ý những điều tốt đẹo cứ từ từ vận động đi lên, thăng tiến trong công việc, may mắn gấp bội.

Cần làm gì để sở hữu được sim tiến lên?

Sim số đẹp đuôi 6789 p hù hợp với hầu hết tất cả mọi người là điều hiếm có chiếc sim nào có được. Nếu bạn đang mong muốn một tương lai tiến lên, thuận lợi như diều gặp gió hãy sở hữu ngay sim số đuôi 6789. Rất đơn giản, chỉ cần đến với chợ sim 24h mọi yêu cầu của bạn đều được đáp ứng ngay trong giây lát.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Website: www.chosim24h.com

Hotline: 0932.04.04.04- 0942.04.04.04

Địa chỉ: Số 3, Hòa Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Địa chỉ: 813 Hưng Phú, Phường 9,Quận 8, TP Hồ chí minh

Văn phòng giao dịch trên toàn quốc

Ý Nghĩa Sim Đuôi 339

được cho rằng mang tới nhiều tài lộc, thịnh vượng cùng sự may mắn trong công việc làm ăn, buôn bán. Có sim đuôi 339 bên mình sẽ hóa hung thành cát, cải biến vận hạn, túi tiền rủng rỉnh.

1.Sim đuôi 339 là gì?

Sim đuôi 339 còn được gọi là sim thần tài, sim nhân hòa, sim có dạng 0xxxxxx339. VD: 09.8386.9339, 0914.333.339, 08.2239.3339 …. Sim thần tài 339 là một trong số các dòng sim thần tài được giới chơi sim cực mê mẩn đặc biệt giới kinh doanh, buôn bán hay làm ăn. Các dòng sim thần tài đang được lựa chọn.

Sim thần tài 39

Sim thần tài 79

Sim thần tài 379

Sim thần tài 739

Sim thần tài 9339 ……

2. Ý nghĩa sim đuôi 339

Sim thần tài 339 được cho rằng sẽ mang tới nhiều thịnh vượng, tài lộc tới cho chủ sở hữu. Giúp buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó. Đúng với cái tên sim được tạo nên từ hai số 3 và một số 9, ý nghĩa chiếc sim cũng chính là ý nghĩa của tổng thể chiếc sim.

Số 3 được ví như sự vững chãi của kiềng ba chân, số 3 con số TÀI mà người ta vẫn ví nó với tài năng. 3×3=9 tượng trưng cho sự hài hòa, bình yên và trường cửu. Số 3 còn được dùng để chỉ những luân thường, đạo lý trong mỗi gia đình như: Tam đại đồng đường , Tam tài, Tam bảo, Tam cương ngũ thường, Tam đại đồng đường …..Ở đây số 3 không chỉ là sự hài hòa nó còn biểu tượng cho một gia đình nề nếp, gia giáo, nhưng vẫn có sự hạnh phúc.

Số 9 con số của trời, mang nhiều giá trị từ quan niệm dân gian tới phong thủy. Số 9 vua của các con số mang ý nghĩa trong sự trường tồn, quyền lực, con số của vua chúa, có được số 9 là có được sự hưng thịnh, tiền bạc thăng tiến trường cửu.

Sim đuôi 339 mang tới những may mắn, thuận lợi cùng phát tài, phát lộc cho chủ sở hữu. 3×3=9 nó chính là điều hiển nhiên trong cuộc sống hay nói cách khách nếu có được sim này sẽ đem tới tài lộc dồi dào, tự nhiên. Sự thuận lợi đó giúp họ không mất nhiều thời gian, hay không cần cố gắng như những người khác.

Số 3 con số của luân thường, đạo lý nó chính là con số biểu tượng của gia đình, hạnh phúc, có được sim đuôi 339 là có được một tương lai, một gia đình nề nếp, hạnh phúc – đó mới là căn nguyên là cội nguồn để mỗi người phát triển tốt nhất.

Sim đẹp đuôi 339 đại diện cho vị thần tài – người được thờ cúng rất chu đáo ở mỗi nhà, mỗi gian hàng, trung tâm. Họ mong kinh doanh đắt hàng, tăng lợi nhuận hay được che chở, hỗ trợ, giúp đỡ của thần tài.

Sim thần tài được biết đến là chiếc sim phong thủy tương sinh với người dùng, sim như một vị thần bảo vệ bên cạnh giúp hóa hung thành cát. Giảm đi những xui xẻo hay những tai họa, rủi ro trong làm ăn, giúp hạn chế tối đa thiệt hại để họ có thể nhanh nhất đứng vững và gây dựng lại sự nghiệp. Sim giúp cải biến vận mệnh đem tới sự thành công sớm hơn, nhanh hơn.

3. Sim đuôi 339 luôn được giới chơi sim săn lùng

Cũng thuộc vào hàng sim số đẹp như những dòng , sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lộc phát chúng tôi thần tài 339 được giới kinh doanh, làm ăn rất yêu thích bởi nó chính là một cách họ tăng tiền tài cho bản thân.

Sim đuôi 339 nhà mạng viettel

Bạn có thể dễ dàng sở hữu một số sim đuôi 339 nhà mạng chỉ từ 300.000đ. Với mỗi đầu số như 09 hay 03 lại có mức giá hơi chênh lệch nhau, tất nhiên dòng 09*39 luôn được giới chơi sim săn lùng bởi đó là đầu số cổ thể hiện đẳng cấp sự tin cậy của người dùng.

Sim đuôi 339 nhà mạng vinaphone

Được đánh giá là nhà mạng của giới nhà giàu Việt, thế nhưng sim đuôi 339 vina vẫn có nhiều mức giá đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt dòng sim VIP dành cho người có thu nhập tốt với dãy số cực đẹp sẽ là món trang sức đắt giá hơn bất cứ vật phẩm nào.

Sim đuôi 339 mobifone

Với các đầu số mới như 082, 083, 085, 084 … đầu cổ 091 đem lại cho bạn nhiều chọn lựa cùng mức giá từ 229.000đ tới vài triệu, vài chục triệu. Bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi sim thần tài 339 mobifone có giá lên tới cả sáu số 0, và đó chính là những số sim đẹp, đẳng cấp.

4. Mua sim đuôi 339 như thế nào?

Trên con đường chinh phục TIỀN TỆ của bạn chắc chắn sẽ cần một đơn vị tin cậy để giúp bạn tìm kiếm một số sim ưng ý theo đúng mệnh, công việc và túi tiền. Và Chợ Sim 24h sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường đó một cách tốt nhất, vững tin nhất.

Là đơn vị mua bán sim đứng trong TOP 5 địa chỉ uy tín hàng đầu. Chợ Sim 24h với kho 9 triệu sim khủng cùng đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm với hơn 11 năm hoạt động. Chắc chắn bạn sẽ tìm được số sim ưng ý. Đặc biệt để hỗ trợ tốt nhất cho mỗi khách hàng, chúng tôi có 4 dịch vụ:

Mua sim trả góp 0% lãi suất tới 30 ngày

Thuê sịm VIP dùng thử

Cầm sim số đẹp tới 90% giá trị sim

Thu mua sim số đẹp.

Cách thức mua sim trên Chợ Sim 24h

Bước 2: Đặt mua và đợi nhân viên tư vấn gọi lại xác nhận, tư vấn.

Bước 3: Ký hợp đồng, nhận sim.

Để thuận tiện nhất cho mỗi khách hàng, bạn có thể liên hệ trực tiếp số hotline hoặc tới 2 địa chỉ của Chợ Sim 24h để mua sim và nhận tư vấn.

Ý Nghĩa Sim Đuôi 1368

Chiếc được các chuyên gia số học, phong thủy khẳng định sẽ đem lại may mắn, tiền tài và sự phát triểu cho người dùng. Dãy số 1368 cực đẹp luôn là tâm điểm của thị trường, là mục tiêu săn đón của giới chơi sim.

1.Sim đuôi 1368 là gì?

Sim số đuôi 1368 còn được gọi là sim Sinh Tài Lộc Phát, dòng sim có 3 số cuối là 4 số 1, 3, 6, 8 mang nhiều ý nghĩa và là dòng sim được giới chơi sim săn đón. Sim số đẹp đuôi 1368 cũng được gọi là sim lộc phát bởi mang theo cặp 68 cuối số sim.

2. Ý nghĩa sim đuôi 1368

Ý nghĩa của sim đuôi 1368 được thể hiện trong 4 số 1, 3, 6, 8. Bốn số với ý nghĩa cho sự hoàn hảo, thăng tiến, phúc lộc, tiền tài và danh vọng.

Số còn gọi là số , con số của quyền lực, chứa đựng nguồn năng lượng vô hạn của trời đất. Số 1 tuy nhỏ bé nhưng lại đứng đầu và là khởi đầu của dãy số. Con số 1 được ví như sự khởi đầu, con số sinh ra mọi thứ, sinh ra vạn vật trong cuộc sống. Số 1 còn tượng trưng cho vị trí độc tôn, nơi không ai có thể ngang bằng vị trí mà trong bất kỳ công việc hay ngành nghề nào mà ai cũng muốn có nó.

Số còn được gọi là con số , hay nó đại diện cho tài trí, tiền tài và tài lộc ….có được số 3 là có được sự tài trí, tài lộc, tài sẽ làm nên cơ đồ, làm nên sự nghiệp. Số 3 cũng gắn với thuyết tam tài mà người Phương Đông thường nói tới là Thiên – Địa – Nhân. Ý nói nếu hội tụ đủ 3 nhân tố ắt sẽ có được thành công hoặc dễ dàng làm nên sự nghiệp lớn, điều mỗi người luôn ao ước.

Số được gọi là số , số 6 mang theo tiền tài, sung túc, tài lộc và sự dư giả của tiền bạc, vật chất. Số 6 đại diện cho vật chất đủ đầy, của tiền bạc rủng rỉnh, đó là một công việc làm ăn phát đạt, gia tăng lợi nhuận.

Số được biết là con số , nó là sự thăng tiến, đại phát lộc, nó chỉ sự vươn xa, vươn cao. Trong đạo Phật số 8 tượng trưng cho sự phát triển, đi lên không ngừng, chính bởi vậy, người ta luôn muốn số 8 trong dãy số điện thoại, số chứng minh thư, biển số xe để đem lại may mắn.

Sim viettel đuôi 1368 còn có tên là sim Sinh – Tài – Lộc – Phát nhờ ý nghĩa từng con số mang lại. Số sim vừa dễ nhớ vừa là đại diện của sự hanh thông trong làm ăn, buôn bán.

Thêm nữa, nếu gộp 1368 thành 2 cặp 13 và 68 thì người ta coi 13 là con số chỉ một kiếp người. 68 là đại diện của sự phát triển của tài lộc, sự thăng tiến trong làm ăn, buôn bán, đem tới những may mắn cho chủ nhân. Nhờ đó sim đuôi 1368 chính là chỉ SUỐT ĐỜI PHÁT LỘC. Cuộc đời sẽ không cần lo lắng, bận tâm tới chuyện tiền bạc, túi luôn rủng rỉnh, gia đình hưng thịnh, hạnh phúc an yên.

Số 6 còn là con số của sự hòa hợp giữa đất trời, số 8 nằm cuối dãy số chẵn theo quan niệm “Cùng tắc biến” nó chính là sức mạnh của con người khi rơi vào đường cùng. Sim đuôi 1368 chứa đủ những con số đẹp mà nó chính là khát vọng của con người, khát vọng tìm tới thành công và hạnh phúc. Và trên hành trình đó họ luôn gặp được may mắn, có được vị thần bảo vệ.

3. Ý nghĩa sim đuôi 1368 trong phong thủy

Các nhà phong thủy của Chợ Sim 24h phân tích, số 1 thuộc hành Thủy, số 3 là số mang hành Mộc, con số 6 có ngũ hành mệnh Kim còn số 8 là mệnh Thổ. Theo đó ta có được 3 cặp ngũ hành tương sinh là Thủy sinh Mộc, Kim sinh Thủy và Thổ sinh Kim. Do đó, sim đuôi 1368 mang tới sự tương sinh, tổng hòa hài hòa, nhờ đó người dùng sẽ có được sự may mắn, tài lộc nhân đôi. Ngay cả với cũng chỉ có hai cặp ngũ hành tương sinh.

Theo phong thủy, số 1 và số 3 thuộc số lẻ là dương, số 6 và 8 là số chẵn thuộc Âm. Sim số đẹp đuôi 1368 gồm 2 cặp Âm – Dương cân bằng, hài hòa và vô cùng đẹp mắt. Chính sự hài hòa này khiến số sim càng tăng giá trị đem lại nhiều sự phát triển, thăng tiến và tốt đẹp cho chủ sở hữu.

Trong cửu tinh đồ pháp, số 8 thuộc chòm sao Phục Vị, khi xuất hiện trong số điện thoại số sim đuôi 1368 trở thành sim Trợ Phục Vị Viên Mãn – Chòm sao có sức ảnh hưởng lớn bảo vệ chủ sở hữu khỏi những điều không may, tà ma …

Không chỉ vậy, 1368 bằng tổng 123 + 456 + 789 = 1368, 1368 được tạo nên bằng tổng các con số từ 1 tới 9 với các bộ sảnh 123, 456, 789. Bởi vậy sim đuôi 1368 là cái đẹp tổng hòa, vẻ đẹp từ bên ngoài nhưng cũng từ bên trong mà bạn bất kỳ ai cũng có thể nhận ra.

4. Sim đuôi 1368 vạn người mê của các nhà mạng

Sim phong thủy 1368 phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt với giới kinh doanh, làm ăn và buôn bán. Bởi sim đem lại sự hanh thông trong làm ăn, sự may mắn, tiền tài cho mọi việc.

Sim viettel số đẹp đuôi 1368

Viettel là nhà mạng vẫn luôn đứng đầu danh sách lựa chọn của nhiều khách hàng, bởi vậy dòng sim đuôi 1368 cũng luôn là chọn lựa và tìm kiếm của nhiều dân kinh doanh, đam mê sim số đẹp. Bạn có thể tìm kiếm các dạng sim với các đầu số như sim 09*1368, sim 096*1368, sim 098*1368 ha các đầu số mới như 039*1368, sim 037*1368, sim 035*1368, sim 036*1368 sim 032*1368, 034*1368 và sim 033*1368. Đa phần các đầu 09 sẽ có giá cao hơn đầu 03 nhưng tất cả còn tùy thuộc vào các số trong tổng thể dãy sim.

Ví dụ sim 097.222.1386 có giá chỉ 10.000.000 đồng với thế sim 2/4/4 kèm tam 222 ở giữa vô cùng dễ nhớ, đẹp mắt cùng ý nghĩa cho sự phát triển mãi mãi, mãi mãi hưng thịnh.

Sim Sinh Tài Lộc Phát 1368 của nhà mạng mobifone

Là nhà mạng với cực nhiều sim đuôi 1368 đẹp với nhiều mức giá khác nhau, đáng nói là các sim đầu cổ như 090, 093 vẫn là chọn lựa của giới chơi sim. Bạn cũng dễ dàng tìm kiếm các đầu số mới 076, 078, 079, 070 …giá sim từ khoản 1 đến 20 triệu.

Sim số đẹp Mobifone đuôi 1368 với nhiều đầu số đẹp như 090, 093, 079, 089… Giá sim dao động tập trung trong khoảng từ 1 đến 10 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Sim đuôi 1368 vinaphone

Giới chơi sim chắc chắn không thể bỏ qua các số sim đuôi 1368 của nà mạng vina, nó vừa thể hiện đẳng cấp, lại có dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Bởi vậy, không ít đại gia Việt lựa chọn sim sinh tài lộc phát 1368 nhà vinaphone.

Giá sim giao động từ khoản 900.000đ tới vài vài chục thậm chí vài trăm triệu. Cũng tùy độ nét của sim mà mức giá khác nhau.

5. Mua sim đuôi 1368 ở đâu uy tín, giá tốt?

Một số sim mobi đuôi 1368 được coi là đẹp phải là tổng hòa của hình thức cùng góc nhìn của các chuyên gia phong thủy. Số sim có thể chứa các con số may mắn, hài hòa cả về âm dương và phong thủy.

Ở Việt Nam hiện nay, có không ít đơn vị bán sim số đuôi 1368, việc tìm mua số sim là điều không khó. Thế nhưng để tìm được sim phong thủy kích tài vận, có mức giá phù hợp thì không phải ai cũng biết.

Chợ Sim 24h là chọn lựa mỗi khi bạn phân vân và tìm kiếm địa chỉ mua sim uy tín. Chúng tôi với 11 năm hoạt động, hội tụ những chuyên gia sim hàng đầu Việt Nam cùng kho sim hơn 9 triệu sim số đẹp. Bạn hoàn toàn yên tâm bởi:

Giá sim luôn cạnh tranh nhất thị trường do Chợ Sim là đại lý chính thức của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone cùng 2 nhà mạng mới là Vietnamobile và Gmobile.

Kho sim đa dạng, đủ đầu số

Chợ Sim 24h miễn phí đăng ký chính chủ, giao sim tận nhà không qua trung gian.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp 24/7