Biển Số Xe Quận Hoàn Kiếm / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Daitayduong.edu.vn

Thi Bằng Lái Xe Máy Ở Tại Quận Hoàn Kiếm Giá Rẻ

Thi bằng lái xe máy A1, A2 ở tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, chuyên nghiệp, đảm bảo thi đạt tỉ lệ đỗ cao, học viên thi hỏng sẽ được tổ chức thi lại ngay. Trung tâm dạy lái xe Hà Nội KHÔNG mua bán hay làm bằng xe máy các loại trái với pháp luật nhà nước. Khâu hồ sơ các bạn học viên cần chuẩn bị trước như sau: 2 ảnh 3×4 áo sáng màu nền xanh không mang kính và 1 CMND photo không cần công chứng rồi gọi điện đăng ký tại trung tâm.

Các gói làm bằng lái xe máy tại quận Hoàn Kiếm

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy quận Hoàn Kiếm tại nhà

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ấu Triệu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Bà Triệu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Bạch Đằng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Báo Khánh Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Bảo Linh Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Bát Đàn Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Bát Sứ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cao Thắng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cầu Đất Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cầu Đông Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cầu Gỗ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Chả Cá Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Chân Cầm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Chợ Gạo Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Chương Dương Độ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cổ Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cổng Đục Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cửa Đông Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Dã Tượng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đặng Thái Thân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đào Duy Từ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Điện Biên Phủ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đinh Lễ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đình Ngang Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đinh Tiên Hoàng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đoàn Nhữ Hài Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đông Thái Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Đường Thành Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Gầm Cầu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Gia Ngư Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hà Trung Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàm Long Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàm Tử Quan Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàn Thuyên Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Bè Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Bồ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Bông Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Buồm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Bút Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Cá Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Cân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Chai Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Chiếu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Chĩnh Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Cót Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Da Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Đào Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Đậu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Điếu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Đồng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Đường Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Gà Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Gai Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Giầy Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Giấy Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Hòm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Khay Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Khoai Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Lược Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Mã Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Mắm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Mành Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Muối Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Ngang Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Nón Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Quạt Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Rươi Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Thiếc Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Thùng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Tre Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Trống Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Vải Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hàng Vôi Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hồ Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hỏa Lò Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Hồng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Huế Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lãn Ông Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Duẩn Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Lai Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Phụng Hiểu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Thạch Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Văn Hưu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lê Văn Linh Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Liên Trì Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lò Rèn Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lò Sũ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lương Ngọc Quyến Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lương Văn Can Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lý Đạo Thành Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lý Nam Đế Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lý Quốc Sư Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Mã Mây Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ngõ Gạch Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ngô Quyền Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ngô Thì Nhậm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ngõ Trạm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ngô Văn Sở Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Chế Nghĩa Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Du Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Gia Thiều Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Khắc Cần Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyên Khiết Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Quang Bích Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Siêu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Thái Học Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Thiện Thuật Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Thiếp Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Tư Giản Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nguyễn Xí Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nhà Chung Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nhà Hỏa Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Nhà Thờ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Ô Quan Chưởng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phạm Ngũ Lão Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phạm Sư Mạnh Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phan Bội Châu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phan Đình Phùng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phan Huy Chú Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phủ Doãn Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Phùng Hưng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Quán Sứ Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Quang Trung Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Tạ Hiện Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Thanh Hà Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Thanh Yên Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Thợ Nhuộm Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Thuốc Bắc Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Tô Tịch Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Tông Đản Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Tống Duy Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Bình Trọng Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Khánh Dư Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Nguyên Hãn Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Phú Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Quang Khải Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trần Quốc Toản Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Tràng Thi Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Triệu Quốc Đạt Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Trương Hán Siêu Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Vạn Kiếp Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Vọng Đức Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Vọng Hà Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Yên Thái Hoàn Kiếm Hà Nội

Nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy tại Yết Kiêu Hoàn Kiếm Hà Nội

Lưu ý :

Học viên phải đủ 18 tuổi trở lên.

Số tiền 225.000 vnđ lệ phí sân thi đã bao gồm: 135.000VNĐ tiền làm bằng lái, 40.000VNĐ lệ phí thi lý thuyết và 50.000 lệ phí thi thực hành.

Mỗi tháng trung tâm tổ chức nhiều ngày học và thi chủ yếu là thứ 7 và chủ nhật các bạn chọn thời gian phù hợp để có thể học và thi hợp lý.

Đến với trung tâm của chúng tôi các bạn sẽ được cung cấp đủ kiến thức để hỗ trợ việc thi bằng lái xe máy cấp tốc , các tài liệu ôn tập với các mẹo thi lý thuyết và thực hành nhanh chóng, đảm bảo tỉ lệ thi đỗ cao nhất.

Khi bạn có nhu cầu đăng ký thi bằng lái xe máy tại quận Hoàn Kiếm hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.Nơi nhận hồ sơ thi bằng lái xe máy Hà Nội giá rẻ

Rất hân hạnh được phục vụ tất cả các bạn!

Biển Số Kiểu Mới Khác Biệt Hoàn Toàn Với Nhiều Điểm Ưu Việt

Loạt hãng xe hơi đổi logo sang chuẩn mới của thế kỷ 21 Những thói quen khiến xe hơi mau xuống cấp

Ngoài quy định về màu sắc biển số mới dành cho phương tiện vận tải thương mại, biển số phương tiện mới dành cho cả xe hơi, xe tải và xe gắn máy, xe mô-tô cũng có điểm thay đổi đáng kể về kích thước và font chữ so với những biển số xe cũ vẫn được sử dụng một quy chuẩn chung từ cách đây nhiều chục năm.

Cụ thể, biển số xe kiểu mới sẽ sử dụng font chữ cũng như số to và rộng về bề ngang hơn so với quy chuẩn cũ. Kiểu biển số xe này thường được thấy ở nhiều nước phương Tây và từ lâu đã được coi là thông lệ “bất thành văn”. Theo nhiều nghiên cứu của nước ngoài, mắt người sẽ có khả năng đọc cũng như ghi nhớ biển số tốt hơn nếu các ký tự bao gồm chữ và số có chiều cao ngắn hơn.

Nhiều tài xế cũng cho rằng xét về khía cạnh thẩm mỹ, biển số với font chữ và số theo quy chuẩn mới sẽ khiến phương tiện nhìn cứng cáp, rắn rỏi hơn kiểu cũ nhất là trên những chiếc xe hầm hố, vuông vắn.

Về quy định cấp phát biển số mới được thông qua hồi đầu tháng này cũng có nhấn mạnh về việc ký hiệu riêng trên biển số xe, trong đó ký hiệu KT dành cho Doanh nghiệp quân đội, LD có thể hiểu là doanh nghiệp liên doanh, DA là ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư, TĐ là thí điểm lắp ráp, sản xuất trong nước, HC là xe ô-tô bị hạn chế phạm vi hoạt động, MK là máy kéo, MĐ là xe máy điện, R là Rơ mooc và T là biển số xe đăng ký tạm thời.

Với các phương tiện được sử dụng để kinh doanh dịch vụ vận tải bao gồm cả các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải đối tác bán thời gian như chạy Grab, quy định mới cũng nêu rõ biển số phải có màu vàng để phân biệt với các loại phương tiện cá nhân khác không tham gia dịch vụ vận tải.

Biển Số Xe Tphcm (Biển Số Xe 41, 51…) Theo Từng Quận Huyện Mới Nhất

Những nét cơ bản về thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)

Trước khi tìm hiểu về biển số xe TPHCM thì hãy điểm qua vài đặc trưng của vùng đất này. Theo Wikipedia, thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố lớn nhất cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục quan trọng của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí phía Bắc giáp Bình Dương,phí Tây Bắc có vị trí giáp với Tây Ninh, phía Đông và phía Đông Bắc giáp Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai, Đông Nam giáp Biển Đông và Tiền Giang, phía Nam và Tây giáp Long An. Thành phố Hồ Chí Minh được ví như là đầu mối quan trọng về cả giao thông đường bộ, đường thủy, đường không và còn là khu vực nằm trong cửa ngõ quốc tế. Chính vì điều này đã tác động rất lớn đến nền kinh tế khu vực phát triển mạnh như hiện nay.

Do vị trí là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam hiện nay, là thành phố lớn nhất ở khu vực miền Nam nên kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất mạnh. Không chỉ là khu vực có dân cư tập trung đông đúc nhất mà còn là nơi có nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhất hiện nay. Môi trường đô thị năng động, tấp nập giúp cho thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là thành phố đáng học tập và sinh sống nhất hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bậc nhất Việt Nam

Hiện nay, ngành du lịch được cho là một ngành rất phát triển ở thành phố mang tên Bác. Với lợi thế là thành phố có dân cư tập trung đông đúc, là thành phố trẻ có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng. Điều này đã tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều khách du lịch từ nước ngoài vào tham quan. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 11 bảo tàng với hàng nghìn hiện vật khác nhau. Đây là điều kiện giúp thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất hiện nay. Ngoài ra thành phố mang tên Bác còn có rất nhiều địa điểm du lịch mang tính lịch sử nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn, Bến nhà Rồng, Dinh độc lập,… là những địa điểm rất thu hút khách du lịch đến tham quan và khám phá.

Tìm hiểu về biển số xe TPHCM

Biển số xe Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) hay còn gọi là biển số xe Sài Gòn được quy định tại Phụ lục số 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BCA. Theo đó, biển số xe TPHCM được quy định ký hiệu biển số xe 41 và từ các số 50 đến 59. Như vậy với các câu hỏi thường gặp như ” biển số xe 41 ở đâu” hay ” biển số xe 51 ở đâu” thì chúng ta đã có câu trả lời rõ ràng.

Cũng như biển số xe những tỉnh khác thì thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định ký hiệu biển số xe cụ thể cho từng loại phương tiện giao thông. Do vị trí là một nơi dân cư tập trung đông đúc nên nhiều phương tiện tham giao thông. Vì vậy, việc phân chia cụ thể từng loại biển số xe cho từng loại xe cụ thể giúp Nhà nước dễ dàng quản lý các phương tiện lưu thông trên đường.

Quận 2

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – B1

Quận 4

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – C1

Quận 7

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – C2

Tân Phú

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – D1; 59 – D2

Phú Nhuận

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – E1

Quận 3

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – F1; 59 – F2

Quận 12

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – G1; 59 – G2

Quận 5

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – G1; 59 – G2

Quận 6

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – K1, K2

Quận 8

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – L1; 59 – L2

Quận 11

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – M1; 59 – M2

Bình Tân

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – N1

Bình Chánh

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – N2; 59 – N3

Tân Bình

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – P1; P2

Bình Thạnh

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – S1; S2; S3

Quận 1

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – T1; T2

Quận 10

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – U1; U2

Gò Vấp

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – V1; V2; V3

Quận 9

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – X1

Thủ Đức

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – X2; X3

Hóc Môn

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 Y1

Củ Chi

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 Y2; 59 – Y3

Nhà Bè

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – Z1

Cần Giờ

41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 – Z2

Biển số xe TPHCM dành cho các loại xe 4 bánh trở lên:

– Xe từ 7 – 9 chỗ trở xuống: 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59A

– Ô tô cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên: 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59D

– Xe tải và xe bán tải: 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59C

– Xe van: 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59B

– Xe của doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài: 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59 LD

Biển Số Xe Các Quận Huyện Khu Vực Hà Nội

Biển số xe các quận, tỉnh, thành phố được cơ quan công an cấp khi vừa mua xe. Với mỗi ký hiệu qua chữ cái và các con số khác nhau. Nhằm mục đích biết được chiếc xe này thuộc sở hữu của quản lý tỉnh, thành phố nào. Giúp cơ quan công an có thể nắm được thông tin về chủ của chiếc xe. Dưới đây là biển số xe các quận Hà Nội.

Đặc điểm biển số xe Hà Nội

Các biển số xe máy, ô tô 4 số cũng như 5 số thuộc thủ đô Hà Nội. Có mã ký hiệu biển số xe 29 từ rất lâu, do nhu cầu số xe tăng rất nhiều nên tính đến nay đã có đến đầu số 30, 31, 32, 33 và 40.

Đối với biển số xe thuộc các địa phương, tỉnh thành của nước ta. Thường được phân ra làm hai nhóm.

Nhóm thứ nhất sẽ là là ký hiệu bằng 2 số đầu thuộc địa phương đó, sau đó là sê ri gồm chữ cái.

Nhóm thứ hai bao gồm 5 chữ số ngẫu nhiên mà khi đăng ký biển được cơ quan công an cấp.

Biển số xe các quận huyện Hà Nội

Dưới đây là danh sách . Gồm đầu số thuộc thủ đô Hà Nội và chữ cái ký hiệu các quận, huyện lân cận được cập nhật mới nhất.

Ký hiệu các quận

Quận Ba Đình: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – B1

Quận Hoàn Kiếm: 29, 30, 31, 32, 33, 40- C1

Quận Hai Bà Trưng: 29, 30, 31 – D1 – D2

Quận Đống Đa: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – E1 – E2

Quận Tây Hồ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – F1

Quận Thanh Xuân: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – G1

Quận Hoàng Mai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – H1

Quận Long Biên: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – K1

Quận Nam Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L1

Quận Bắc Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L5

Quận Hà Đông: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – T1

Quận Cầu Giấy: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – P1

Ký hiệu các Huyện

Thị xã Sơn Tây: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – U1

Huyện Thanh Trì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – M1

Huyện Gia Lâm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – N1

Huyện Mê Linh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Z1

Huyện Đông Anh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S1

Huyện Sóc Sơn: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S6

Huyện Ba Vì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V1

Huyện Phúc Thọ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V3

Huyện Thạch Thất: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V5

Huyện Quốc Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V7

Huyện Chương Mỹ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X1

Huyện Đan Phượng: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X3

Huyện Hoài Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X5

Huyện Thanh Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X7

Huyện Mỹ Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y1

Huyện Ứng Hoà: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y3

Huyện Thường Tín: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y5

Huyện Phú Xuyên: 29 30, 31, 32, 33, 40 – Y7

Biển số xe ô tô thành phố Hà Nội

Đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 A

Các xe tải, bán tải, trọng tải lớn có ký hiệu biển: 29, 30, 31, 32, 33, 40 C

Các xe ô tô du lịch, xe chở khách có ký hiệu: 29, 30. 31, 32, 33, 40 B

Trên đây là danh sách ký hiệu theo các vùng quận, huyện thuộc Hà Nội. Hi vọng sẽ giúp bạn nắm bắt được rõ thông tin về các ký hiệu qua các chữ cái. Để dễ dàng nhận biết về biển số xe khắp Hà Nội các quận.