Xu Hướng 4/2023 # Đào Tạo Sát Hạch Người Lái # Top 12 View | Daitayduong.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Đào Tạo Sát Hạch Người Lái # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Đào Tạo Sát Hạch Người Lái được cập nhật mới nhất trên website Daitayduong.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2021 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 05/2021 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 05/2021 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 04/2021 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 04/2021 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 04/2021 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2021 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2021 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2021 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2021 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2021 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2021 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2020 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2020 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2020 như sau: …

Thông báo Về việc hủy Giấy phép lái xe mất đã được cấp lại Thực hiện khoản 4 điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi bổ sung…

Thực hiện khoản 4 điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi bổ sung…

Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 09/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 09/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 09/2020 như sau: …

Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 08/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 08/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 08/2020 như sau: …

Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 07/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 07/2020 như sau: …

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 06/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 06/2020 như sau: …

Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 05/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 05/2020 như sau: …

Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp         Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp có diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1086/UBND-HCTC ngày 16 tháng 3 năm 2020 về…

        Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp có diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1086/UBND-HCTC ngày 16 tháng 3 năm 2020 về…

Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2020 như sau: …

Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 02/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 02/2020 như sau: …

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2020 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2020 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2020 như sau: …

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2019 Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2019 như sau: …

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2019 như sau: …

Video hướng dẫn cách đổi GPLX nghành GTVT ​ Video hướng dẫn

​ Video hướng dẫn

Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ        Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông…

       Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông…

Quản Lý Công Tác Đào Tạo, Sát Hạch Lái Xe

Sân chấm tự động hạng B2 tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Đồng Khởi. Nhiều quy định mới

Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan này đã phát hiện nhiều trường hợp bất thường ở một số cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe. Cụ thể, có trường hợp học viên không biết chữ, không trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký học tại cơ sở đào tạo, giấy khám sức khỏe không đúng quy định; tổ chức đào tạo không đủ nội dung, chương trình đào tạo; tỷ lệ đạt yêu cầu ở một số kỳ sát hạch cao bất thường; công tác tiếp và nhận xử lý dữ liệu đổi GPLX chưa chặt chẽ…

Trong tháng 3-2019, nhiều văn bản về quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX được ban hành từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, công khai, minh bạch trong lĩnh vực này. Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT), một số điểm mới đáng lưu ý cho người dân cần biết như sau: học viên được yêu cầu tự khai đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên trong tờ đơn đề nghị học, sát hạch cấp GPLX để phát hiện học viên không biết chữ tham gia học và sát hạch lái xe. Tổ chức đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe theo đúng nội dung, chương trình và thời gian đào tạo.

Các trung tâm sát hạch lái xe bố trí tủ đựng đồ cá nhân, tổ chức theo dõi, có biện pháp ngăn chặn việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ để chỉ dẫn người dự sát hạch làm sai lệch kết quả. Người dự sát hạch lái xe ô tô không được công nhận trúng tuyển, tối thiểu sau 1 tháng kể từ ngày sát hạch không đạt, được đăng ký với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp GPLX để sát hạch lại (để người thi không đạt có thời gian ôn luyện – PV).

Các quy định mới nhằm nâng cao chất lượng, công khai, minh bạch trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch GPLX, đồng thời đảm bảo cho học viên có đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông đúng luật, an toàn.

Nâng cao chất lượng sát hạch

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, gồm: trung tâm loại 1 thuộc Trường Cao đẳng Đồng Khởi (Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) và trung tâm loại 3 thuộc Trung tâm Đăng kiểm, đào tạo, sát hạch kiểm định và tư vấn công trình giao thông (Phường 7, TP. Bến Tre). Ông Dương Minh Đức – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Đồng Khởi tán đồng các quy định mới của Tổng cục Đường bộ và Sở GTVT. ông Đức cho rằng: “Việc đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu quy định mới sẽ giúp cho các cơ sở đào tạo, học viên có ý thức hơn trong việc dạy và học lái xe, góp phần an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông”.

Việc chấp hành tốt các quy định của cơ quan chức năng trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch GPLX còn giúp các trung tâm tự nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Gần 12 năm qua, Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Đồng Khởi không chỉ đào tạo trực tiếp hơn 1 ngàn học viên/năm, khóa đào tạo nào cũng thu hút học viên là người ngoài tỉnh như Trà Vinh, Tiền Giang, thậm chí TP. Hồ Chí Minh đăng ký học. Ngoài ra, trung tâm này còn là lựa chọn của tỉnh bạn Trà Vinh liên kết tổ chức sát hạch cho gần 1 ngàn học viên mỗi năm (chỉ thi phần thực hành, do tỉnh Trà Vinh chưa có sân chấm sát hạch bằng thiết bị chấm điểm cảm ứng tự động).

Điều cần thiết nhất của việc đào tạo là làm sao giúp học viên không chỉ có GPLX mà họ còn tự tin điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông trên đường. “Chúng tôi đã xin và được cấp phép chương trình đào tạo lái xe trên đường từ nội ô TP. Bến Tre đến ngoại thị như về huyện Thạnh Phú, Ba Tri, nhằm giúp học viên có kinh nghiệm thực tế, nhờ đó họ có đủ kinh nghiệm, tự tin tham gia giao thông”, ông Dương Minh Đức chia sẻ. Được biết, cách đây gần 8 năm, trung tâm này đã trang bị hệ thống sát hạch tự động đối với thi thực hành dành cho hạng B2; năm ngoái trung tâm tiếp tục trang bị thiết bị chấm điểm cảm ứng tự động cho hạng A1. Riêng tháng 3 và 4-2019, đơn vị này đã đầu tư gần 100 triệu đồng bố trí tủ đựng đồ cá nhân nhằm ngăn chặn việc sử dụng điện thoại di động của học viên khi tham gia sát hạch lý thuyết, lắp thêm nhiều camera quan sát…

Theo đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT, tất cả các trung tâm đào tạo, sát hạch đều tuân thủ quy định mới, đối với thí sinh dự thi hạng A1 hiện phải tự đến và ghi đơn, không được nhờ viết hộ, thi xong phải ký và ghi họ – tên vào biên bản lưu bài. Quan sát nhiều đợt thi sát hạch đối với người lái ô tô và xe hai bánh ở hai trung tâm trên địa bàn tỉnh cho thấy, tỷ lệ đậu cao nhất từ trước tới nay không quá 80% số lượng tham dự sát hạch và tỷ lệ đậu thông thường là 72 – 73%.

Việc thi bằng lái ô tô đang ngày càng khó hơn, bởi điều này là cần thiết, giúp cho người điều khiển phương tiện trang bị kiến thức, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, lái xe an toàn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT thông tin: Thực hiện theo Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15-4-2017 của Bộ GTVT, khi TP. Bến Tre lên đô thị loại II, việc sát hạch lý thuyết đối với hạng A1 thực hiện trên máy vi tính; các địa bàn khác thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính; phòng sát hạch lý thuyết có camera giám sát quá trình sát hạch.

Trung Tâm Đào Tạo &Amp; Sát Hạch Lái Xe Đức Thịnh

Bộ tài liệu 600 câu lý thuyết áp dụng cho thi (GPLX) học lái xe các hạng như sau:

Học lái xe ô tô hạng B2, C, D, E và các hạng F: học và thi đủ bộ 600 câu hỏi; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Học lái xe ô tô hạng B1: học và thi 574 câu hỏi trong bộ 600 câu (không bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải); trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Hoc lái xe 3 bánh hạng A3 và A4: học và thi 500 câu, trong đó có 54 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Học lái xe máy hạng A2: học và thi 400 câu, trong đó có 50 câu về tình huống mất ATTG nghiêm trọng.

Đào Tạo Lái Xe Hà Nội NTT

Tổng cục Đường bộ ban hành tài liệu 600 câu lý thuyết dùng cho sát hạch giấy phép lái xe đường bộ, thay thế cho bộ 450 câu hỏi hiện tại. Link tải download phần mềm 600 câu hỏi ôn thi bằng lái xe và bộ tài liệu 600 câu lý thuyết như sau:

Đào Tạo Lái Xe Hà Nội NTT

Link tải Bộ câu hỏi

Đào Tạo Lái Xe Hà Nội NTT

Link tải ứng dụng (apps) thi sát hạch trên điện thoại

Đào Tạo Lái Xe Hà Nội NTT

Một số lưu ý về bộ tài liệu 600 câu lý thuyết GPLX

– Trong bộ tài liệu 600 câu lý thuyết sẽ có 60 câu hỏi điểm liệt. Thí sinh làm đúng các câu hỏi (tùy sát hạch theo hạng xe), nhưng trả lời sai chỉ một câu điểm liệt thì vẫn trượt và bị hủy kết quả thi lý thuyết (áp dụng kể từ ngày 01/8/2020).

– 60 câu hỏi điểm liệt đề cập những kiến thức phải ghi nhớ khi lái xe, phần lớn là các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Giao thông đường bộ và các tình huống xử lý trên đường giao nhau, đường cao tốc, giao cắt với đường sắt…

– Số câu hỏi trong bài thi lý thuyết và yêu cầu để thi đậu, cụ thể như sau:

GPLX Số câu hỏi Thời gian làm bài (phút) Yêu cầu đạt (câu)

Hạng A1 25 15 21/25

Hạng A2, A3, A4 25 15 23/25

Hạng B1

30

17

26/30

Hạng B2

35

20

32/36

Hạng C 40 22 37/40

Hạng D, E, F 45 25 42/45

– Bộ tài liệu 600 câu lý thuyết được áp dụng học tại các trung tâm từ tháng 08/2020 và áp dụng thi sát hạch vào tháng 10/2020.

Một số điểm mới của bộ 600 câu hỏi thi sát hạch:

– So với bộ 450 câu hỏi, bộ 600 câu hỏi lý thuyết mới bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống trên đường và kỹ năng lái xe an toàn sát với thực tế hơn. – Bổ sung một số nội dung mới về biển báo hiệu, vạch kẻ đường của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ hiện hành, cập nhật các quy định về tốc độ và khoảng cách xe theo Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT.

– Bổ sung các quy tắc đi lại, xử lý các tình huống thực tế trên đường cao tốc của người lái xe.

– Bộ 600 câu hỏi sẽ kết cấu lại các câu hỏi và phương án trả lời. Bộ câu hỏi mới không còn trường hợp một câu hỏi có hai đáp án đúng như ở bộ 450 câu hỏi cũ (thí sinh trả lời thiếu 1 ý được coi là trả lời sai), mà chỉ có đáp án đúng cho 1 câu hỏi. Chỉ duy nhất 1 đáp án đúng

Bộ câu hỏi 600 câu mới sẽ gồm các phần câu hỏi như sau:

+ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu

+ Nghiệp vụ vận tải: 30 câu 

+ Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu

+ Kỹ thuật lái xe ô tô: 45 câu (tăng thêm 10 câu về kỹ năng xử lý tình huống trên đường cao tốc, đường trơn trượt, đường có băng tuyết) 

+ Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu

+ Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ: 125 câu (tăng thêm 25 biển báo phù hợp với Quy chuẩn 41:2016 về báo hiệu đường bộ) 

Minh Hùng (tổng hợp)

( Theo chúng tôi )

Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ

Chi tiết Viết bởi Phạm Khắc Xứng Chuyên mục: Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Lượt xem: 170

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, học viên được học tập lý thuyết tại các phòng có trang bị điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, máy tính, trang thiết bị dạy học đồng bộ; được thực hành trên các phương tiện đời mới ở 03 sân tập rộng hơn 7.000m2; được thi sát hạch lái xe ô tô trên sân đạt tiêu chuẩn loại 1 rộng gần 30.000m2 và lái xe mô tô trên sân rộng 2.000m2. Với đội ngũ giáo viên, nhân viên chuyên nghiệp, giảng dạy nhiệt tình, kỹ năng tay nghề thuần thục, phục vụ tận tình, chu đáo với từng học viên. Tỷ lệ học viên học, đỗ sát hạch và được cấp GPLX tại Trung tâm luôn đạt trên 90%. Số học viên chưa đạt sẽ được đăng ký và thi lại ngay kỳ thi tiếp theo trong tháng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe trực thuộc trường Cao đẳng Lào Cai được quy định tại Quyết định 4428/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể:

2.1. Chức năng

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe và tổ chức hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng theo giấy phép của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng cấp và theo quy mô Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Thực hiện, đào tạo sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho người học. Quản lý quá trình đào tạo lái xe mô tô, ô tô; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của người học, quản lý người học theo quy định hiện hành;

d) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu; hệ thống hồ sơ, sổ sách giáo vụ…. phục vụ công tác đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng;

đ) Tổ chức cho học viên học lái xe các hạng của Trung tâm ôn luyện trước khi tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thực hiện tổ chức dịch vụ thuê xe lắp đặt thiết bị cho học viên của Trung tâm, các cơ sở đào tạo khác và các tỉnh lân cận có nhu cầu ôn luyện tại sân sát hạch để tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng;

e) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm, có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;

f) Công khai mức thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe, mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác theo quy định; thu học phí đào tạo lái xe, phí dịch vụ ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe và các dịch vụ khác theo quy định;

g) Khai thác tối đa các nguồn lực cho dạy nghề, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và sát hạch của trung tâm, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện chế độ báo cáo; quản lý viên chức; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trung tâm (gồm Giám đốc, 02 Phó giám đốc)

a) Giám đốc phụ trách chung.

b) 01 Phó giám đốc phụ trách công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô, công tác tuyên truyền và tuyển sinh.

c) 01 Phó giám đốc phụ trách tổ chức – hành chính, tài chính, tài sản, dịch vụ của Trung tâm.

3.2. Các đơn vị thuộc Trung tâm

a) Tổ Hành chính tổng hợp.

b) Tổ Đào tạo lái xe.

Trung tâm luôn nỗ lực mang đến chương trình, dịch vụ đào tạo đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của học viên. Quý học viên sau khi học xong khóa học tại Trung tâm không chỉ có được “Giấy phép lái xe” mà còn được hướng dẫn, trang bị những kỹ năng lái xe chuẩn mực. Bên cạnh đó quý học viên nắm bắt đầy đủ các kiến thức cơ bản về xe, về Luật Giao thông đường bộ và biết cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông để lái xe an toàn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Địa chỉ: Đường Phan Kế Bính, tổ 19, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai

Điện thoại: 0214.626.6660 – 0981383338

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: daotaolaixelaocai.com

Cập nhật thông tin chi tiết về Đào Tạo Sát Hạch Người Lái trên website Daitayduong.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!